text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Inspiratie

Poetry International nodigt u uit om ook dit jaar Gedichtendag tot een succes te maken. Op deze pagina vindt u, ter inspiratie voor het organiseren van uw eigen Gedichtendagactiviteit, enkele suggesties uit voorgaande jaren.

Schrijfwedstrijden
Ieder jaar wordt ter gelegenheid van Gedichtendag tal van poëziewedstrijden uitgeschreven. Lokale en regionale dichters, scholieren en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd hun gedicht in te sturen. Een vakkundige jury beoordeeld de inzendingen. Vaak wordt van de mooiste gedichten een buneltje gemaakt. Soms wordt aan de wedstrijd een thema gegeven, soms ook worden de dichters vrijgelaten in de keuze van een onderwerp. De prijsuitreiking van een schrijfwedstrijd kan plaatsvinden op Gedichtendag, maar Gedichtendag kan ook juist worden aangegrepen om het startsein voor de wedstrijd te geven. Let er wel op dat u de wedstrijd tijdig uitschrijft.
Voor Gedichtendag 2005 organiseerde de Openbare Bibliotheek Dronten een gedichtenwedstrijd onder alle leerlingen van de eerste klas van het voortgezet onderwijs in Dronten. De winnende leerling kreeg met diens klasgenootjes een workshop rappen aangeboden. Tevens werden alle inzendingen tentoongesteld in de bibliotheek.
In het Gasthoês te Maastricht werd aandacht besteed aan jongeren en poëzie. De beste dichters van de derde klassen van het Dendron College presenteerden hun gedichten, die werden beoordeeld door een deskundige jury met dichter Bas Rompa als voorzitter.

Workshop poëzie lezen / schrijven
Op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen worden op Gedichtendag workshops gegeven rondom poëzie. Vaak stelt de workshopleider een selectie van gedichten samen. Dat kan een keuze zijn uit nationale gedichten, internationale gedichten of het oeuvre van een dichter. Ook kunnen deelnemers zelf (favoriete) gedichten inbrengen. Met de deelnemers worden de gedichten gelezen waarna er gediscussieerd wordt.
Ook kan er tijdens een workshop aandacht worden besteed aan het schrijven van poëzie. De nadruk kan liggen op het uitwerken van thema's, hanteren van vorm, rijm, metrum. In 2005 bijvoorbeeld werd in de bibliotheek van Kerkrade een workshop 'gedichten schrijven' georganiseerd waarbij men zich voorafgaand aan de workshop kon laten inspireren door een lezing.

Voordrachten en optredens
Natuurlijk worden er op Gedichtendag overal in Nederland en Vlaanderen voordrachten, optredens en lezingen georganiseerd. Daarbij treden bekende, minder bekende en volledig onbekende dichters op. Vaak worden de voordrachten omlijst met muzikale intermezzo's of gecombineerd met andere kunstvormen. Ook worden voordrachten regelmatig gecombineerd met culinaire activiteiten. In de stadsschouwburg 'De Harmonie' te Leeuwarden bijvoorbeeld werd op Gedichtendag 2004 een dichtersontbijt georganiseerd dat geheel in het teken stond van de tweede verkiezing van de Dichter des Vaderlands. Verschillende dichters die een band hebben met Leeuwarden waren daarbij van de partij.
In de Bibliotheek Doetinchem werd in 2005 poëzie gecombineerd met beeldende kunst in de vorm van de expositie 'Water en Vuur'. Het ging hier om foto's van beelden waarover verschillende bekende dichters een gedicht hebben geschreven. Deze verzameling werd aangevuld met gedichten van leerlingen van het Ludgercollege Doetinchem die zich lieten inspireren door de D-toren, een van de meest spraakmakende kunstwerken van Nederland. In de Nijmeegse boekhandel 'A Priori' gaven de dichters Maarten van der Elzen en Marjolein Pieks een interactief optreden, waarbij geluidkunstenaar Sebastiaan van Bijleveld de muzikale intermezzo's verzorgde. En op diverse locaties in de binnetsad van Groningen werd de inmiddels traditionele 24-uur poëziemarathon gehouden. Vele dichters, onder wie Wim T. Schippers, F. Starik, K. Michel, Anneke Claus, Anna Enquist, Ruben van Gogh, Gerrit Kouwenaar en Eva Cox gaven daarbij acte de présence.

Aanmelden van de activiteiten
Zoals u weet, kunt u uw activiteiten aanmelden via deze website. Alle activiteiten worden verzameld en de uiteindelijke lijst wordt bij de landelijke pers onder de aandacht gebracht. Zorg ervoor dat uw activiteit een aansprekende titel heeft, u heeft da meer kans dat de activiteit eruit wordt gepikt. Een foto bij uw omschrijving trekt ook aandacht. Zorg ervoor dat uw omschrijving helder en niet te lang is en dat de contactgegevens kloppen.

Als u bepaalde informatie nog niet zeker weet of nog niet helder hebt, kunt u beter wachten totdat u alle informatie compleet hebt. Het is helaas niet mogelijk eenmaal ingevoerde informatie te wijzigen. Indien er onverwacht toch dingen veranderen, kunt u ons vragen de oude informatie te verwijderen, zodat u de activiteit opnieuw kunt invoeren op deze site.

Wij wensen u bijzonder veel plezier en succes met het organiseren van uw Gedichtendagactiviteit(en)!