text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Prijzen

Op 8 januari 2007 werden in Trouw en via deze site de Gedichtendagprijzen 2007 voor de drie mooiste Nederlandstalige gedichten van 2006 bekendgemaakt. Deze gedichten worden op affiches verspreid over diverse openbare plekken in Nederland en Vlaanderen.

De dichters Peter Ghyssaert en Micha Hamel en publicist Toef Jaeger vormen de jury voor deze Gedichtendagprijzen. Aan de prijs is een geldbedrag van 2.500 euro verbonden, deels uit te keren in boekenbonnen.

Prijsuitreiking Gedichtendagprijzen
24 januari 2007, 17.00 - 18.00 uur

Athenaeum Boekhandel, Spui 14-16 te Amsterdam

De Gedichtendagprijzen 2006 gingen naar
Koenraad Goudeseune, Piet Gerbrandy en Erik Jan Harmens.