text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


[untitled]

Gedichtendag 2010: Over de grens

donderdag 28 januari 2010

 

Gedichtendag 2010 vindt plaats op donderdag 28 januari. Het thema van deze 11e Gedichtendag is Over de grens.

Poëzie is voortdurend in beweging en overschrijdt daarmee regelmatig een grens. Dichters en gedichten passeren geografische grenzen, waardoor wederzijdse beïnvloeding ontstaat. Bovendien beweegt poëzie zich over de grenzen van de taal of over de grens van de kunstvorm, door relaties aan te gaan met muziek, dans, theater, beeldende kunst, architectuur of proza. Zijn er eigenlijk wel grenzen te stellen aan poëzie? Aan de vorm, de stijl, de inhoud, de presentatie ervan? Moet het rijmen, is het enkel om te lezen of moet het ook klinken? Kan het over actualiteit gaan, of erger nog, over politiek? En mag het onwelvoeglijk zijn? Wie of wat bepaalt de grenzen aan de poëzie eigenlijk? 

 

Gedichtendagbundel 2010

De Friese dichter Tsjêbbe Hettinga schrijft de Gedichtendagbundel 2010. Hij is met zijn grootse, atmosferische poëzie uniek in de Nederlandse dichtkunst. Zijn vocabulaire is mythisch, zijn beelden zijn visionair. Zijn indrukwekkende voordracht plaatst hem in de traditie van de oude barden. Hettinga’s poëzie, met name zijn latere werk, hecht nauwelijks aan actualiteit, maar herinnert in zijn tijdloosheid aan het werk van dichters als Roland Holst, Slauerhoff of Yeats. Zijn Friese landschappen zijn universeel, terwijl het leven zoals hij het oproept vooral zinnelijk wordt ondergaan. In 2001 ontving Hettinga de prestigieuze Gijsbert Japicxprijs, het Friese equivalent van de P.C. Hooftprijs.

 

Gedichtendagprijzen

Jaarlijks worden de gedichtendagprijzen uitgereikt aan de drie beste gedichten van het afgelopen jaar. De winnaars van de Gedichtendagprijzen worden in januari bekend gemaakt. Uitgeverijen kunnen tot uiterlijk 1 december a.s. nieuw uitgegeven bundels ter jurering insturen. Bekijk hier aan welke voorwaarden bundels moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de Gedichtendagprijzen 2010.   

 

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Gedichtendag. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, meld u dan snel hier aan.